THÔNG TIN LIÊN HỆ : 

Địa chỉ : 38 Trần Quý Khoách, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0934 079 879 – 0903 191 192
Website : piercingvn.com
FB: Mèo piercing
INSTA: Meomeopiercing